Хагас дамжуулагч 11-р анги

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-03-02, 11:59
төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

спектр гэж юу вэ?

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-09, 15:05
төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

интерференцийн үзэгдэл

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-09, 10:05
төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

11-р анги

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-01-28, 13:12
БЗД-ийн 84-р сургуулийн 11-р ангийн Гэрэлтүүлэлт сэдвийн шалгалтын тест

А вариант

  1. 25Кд хүчтэй гэрэл үүсгэгчийн бүрэн урсгалыг ол.

  2. Гэрлийн 5Лм урсгал 500см2 талбайг ямар хэмжээгээр гэрэлтүүлэх вэ?

  3. 500Кд гэрлийн хүчтэй гэрэл үүсгэгч 3м өндөрт байрлана. Үүсгүүрийг дүүжилсэн шонгийн доор болон түүнээс 2м зайд гэрэлтүүлэгийг ол.

  4. Аль нь гэрэлтүүлэлтийн 1-р хуулийн томьёо вэ?

А. E=I/R2 Б. E=Ф/S В. E=I/R2cosa

  1. Гэрлийн хүчний нэгж аль нь вэ?

    А. Лм Б. Лк В. Кд

Б вариант

  1. Гэрлийн бүрэн урсгал 200Лм байх гэрэл үүсгэгчийн гэрлийн хүчийг ол.

  2. 40Кд ...

төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих