8-р ангийн тестүүд

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-19, 15:41
төрөл:8-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

Дулааны бодлогыг бодох арга

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-09, 14:57

Физикийн  дулааны  бодлогыг  бодох арга зүй

Нэгдүгээрт: Бодлого юуны тухай өгүүлж байгааг танина. Юуны өмнө дулаан солилцож байгаа ямар ямар бие байна. Тэр нь ямар бодисоос тогтож байна. Ямар температурт байна.  Ямар агрегат төлөвт оршиж байгааг мэдэх хэрэгтэй. Мөн дулаан солилцооны үр дүнгийн талаар бодлогын нөхцөлд юу заасан байна.  Юуг олох тухай  өгүүлснийг мэдэх хэрэгтэй . Ингэснээр бодлогыг шийдэх чиг хандлага, баримжаа гарна.

Хоёрдугаарт: Баримжааныхаа дагуу бие тус бүрийн хувьд төлөв бүхэнд нь дулаан шилжилтийн томъёонуудыг тус тусад нь бичнэ. Тухайн биеийн энергийн өөрчлөлтий...

төрөл:8-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих